Amerika lagstiftar emot nätneutraliteten

Amerika? Det heter ju U.S.A, om du syftar på landet! Jag vet, men i det här fallet så känns det som att det gamla, lite fördomsladdade Amerika passar bra då det lever upp till och infriar det som vi tidigare kallat fördomar.

Det är fortfarande inte behandlat i amerikansk domstol och kongress, men i väntan på det så gäller det preliminära omröstningsresultatet som säger att internetleverantörer har rätt att behandla sina kunder och sin marknad som om de vore vilket kommersiellt företag som helst. Inget jättekontroversiellt egentligen, om det inte vore för det faktum att internet är den primära kanalen för nyhet/opinion/journalistik/nöje-kanalen. Finns du inte på internet så finns du inte överhuvudtaget.

Detta är ett Donald Trump förslag som alltså avreglerar marknaden för internetleverantörer. Tidigare så rådde principen att internet var för alla, varsomhelst, närsomhelst. Det var styrkan hos internet. Nu blir det istället de amerikanska internetleverantörerna som bestämmer var du ska ha tillgång, när du ska ha tillgång och vem som ska ha tillgång (i Amerika), har du klagomål på det? Ring kundtjänst, öppet helgfria dagar mellan 7.00 – 17.00.


Tänkbara scenarion skulle kunna bli:

  • Internetleverantörerna kommer att få tydligare incitament för att gå in i karteller.
  • Internetleverantörerna kommer att kunna välja bort att hosta ”obekväma” sidor. Vilken amerikansk leverantör skulle ha riskerat att hosta demokraten Bernie Saunders under det senaste presidentvalet?
  • Om leverantör A har egna streamingtjänster, hur kommer det då att fungera att streama från den obundna leverantören B?
  • Kommer olika typer av företag och organisationer ha olika betaltariffer beroende på om man är en religiös organisation, ideell organisation, politisk organisation eller kommersiellt företag? I.s.f, hur fungerar det då om begreppen går in i varandra?
  • Om icke amerikanska företag vill använda det av amerikaner ägda nätet, är kostnaden och kvaliteten då den samma som för inhemska bolag?
  • Kan den amerikanska staten påverka marknaden på något sätt (tänk ståltullar)?
  • Hur fungerar det om en iPhoneägare vill ha internet genom en leverantör som är knuten till exempelvis Google?

Hade det här varit för ett tiotal år sedan så hade frågan varit marginaliserad till ”det är ju ändå bara det amerikanska nätet, så det berör inte oss så jättemycket”. Inte nog med att internet med några få undantag är statsgränslöst så gör globaliseringen att världen troligen kommer att få uppleva effekten av intern amerikansk lagstiftning ”sooner than later”.

Det skall understrykas att jag personligen är för en  iprincip total avreglering av allt, d.v.s att om man inte flyter av egen kraft oavsett marknad, då har man valt fel marknad. Den amerikanska avregleringen utav internetneutraliteten kommer enligt vad jag tror snarare att ge en censurerande effekt, som snarare kommer att skapa hinder än förutsättningar. Eftersom internet inte längre är en marknad, utan förutsättning för även de enklaste, vardagliga göromålen...

Enter your email to reset your password

Enter new password.