Info about

Personal information

Grattis, du är en europé!


Vi bor i en ganska bra del av världen, alltid vatten, alltid mat, och en hyfsat ok ratio mellan inkomst och omkostnader. Vi presterar och håller vår BNP uppe tack vare att vi i mångt och mycket är skyddade av en storebror som håller oss om ryggen och hotar med smockor åt de större pojkarna som cirklar runt och vill åt oss och vår kära integritet. Så här tänker vi på Executive report om de få personuppgifter som vi behandlar.

Vilka personuppgifter samlar vi om dig?
De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter, och i vissa fall även uppgifter om yrkestitel. Vi behandlar även onlineidentifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande.
Nödvändiga personuppgifter för att kunna ingå avtal eller följa gällande lagar.
En förutsättning för att Executive report ska kunna tillhandahålla dig aktuell tjänst eller produkt, eller vidta övriga åtgärder som begärs av dig under avtalsperioden är att du tillhandahåller de personuppgifter som Executive report efterfrågar och som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtal med Executive report.

Vilka kan vi komma att dela personuppgifter med?
Executive report kommer aldrig att sälja dina personuppgifter. Däremot lämnar vi ut personuppgifter till andra bolag inom vår direkta sfär så som CRM leverantör, postpartner och digitaliseringspartner. Vi delar endast relevant personuppgift till respektive samarbetspartner. 
Den rättsliga grunden för att lämna personuppgifter till andra bolag är för att kunna fullgöra våra avtal med dig. 

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES
Executive report överför inga personuppgifter utanför EU/EES.

Hur länge sparar vi personuppgifter?
Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består, annat åtagande eller rättsligt anspråk kan göras gällande och därefter i högst 7 år utöver innevarande år med hänsyn till regler om bokföring. 

Uppgifter som enbart behandlas för marknadsföringsändamål och som inte leder till avtal sparas normalt som längst sex månader.

Automatiskt beslutsfattande
Executive report behandlar samtliga personuppgifter manuellt och överlåter ingen hantering till artificiell intelligens (AI) eller annan maskinautomatisering.
Let's sign up Sign in
Enter your email to reset your password

Enter new password.