Hur du än gör, måste du veta VARFÖR du gör det!

Att verka utan att synas …
Lyhördet …
Ta kontroll över ditt öde, annars gör någon annan det …
Kloka ord och tips kring hur en ledare och/eller chef skall vara kommer det alltid finnas gott om, och med all rätt, det är angeläget i en organisation som strävar framåt att generalen är lika utbildad som soldaterna.
Med jämna mellanrum kommer det nya synsätt som vi förmodas anamma, men som med mycket annat är det ofta omformuleringar av redan beprövade sanningar.
Så länge en konsult kan fakturera så finns också förutsättningar för nyheter då och då, för (ledarskaps) - konsulten vill ju givetvis skicka en faktura även nästa år.
Där har du ”trender” inom ledarskap förklarat. Det är inte ”trender” utan enbart nya benämningar på gamla sanningar. Precis som den brinnande busken i gamla testamentet, förr kallades det ”guds verk”, idag kallar vi det ”blixtnedslag” … Resultatet är fortfarande detsamma, busken brinner …
Den mänskliga hjärnan har inte utvecklats sedan vi var ”grottmänniskor”, så vi är med andra ord fortfarande ”grottmänniskor” när det kommer till att agera på instinkt, reagera på skarpa tillsägelser, ta till oss coaching. Den viktigaste delen i ett fungerande chef/ledarskap är alltså att se till den unika människan snarare än den teoretiska modellen som säger sig ha formeln som passar alla i en given situation, one-size fits all …
Förutsatt att det inte är krig, svält, epidemi eller något annat som tvingar dina kollegor att agera utanför organisationens fyrkant så skall de alltså bemötas som människor snarare än enheter eftersom de kommer från olika förutsättningar och strävar efter olika mål.
Alla ingenjörer är inte moderater, på samma sätt som att alla stålarbetare inte är sossar, så om du vill dra ett politiskt skämt på ”golvet” som ska passa alla, hur gör du då? Givetvis en retorisk fråga eftersom vi har miljöpartiet som ingen förvärvsarbetare röstar på, så det går alltid att dra något dråpligt om just dem utan att trampa någon åhörare på tårna … Eller så känner du av läget och vinner pluspoäng på annat sätt. Du förstår resonemanget.
Vi vill ge dig inspiration att bli en tänkande ledare, en som inte bara vet hur man leder, utan också varför. Det finns inga egentliga rätt eller fel när vi utgår ifrån att allt ska vara individ och situationsanpassat, men det finns sanningar som matchar varandra mer eller mindre bra.
Vi vill att du med Executive m-report ska veta varför du gör som du gör, när du formar dig själv som människa, för det är den människan som dina kollegor ser och kallar för ledare eller chef. Vi tror att när din självbild matchar med dina kollegors syn utav dig så är du alltid den bästa ledaren som du för tillfället kan vara. Homo sapiens sapiens, hon som vet att hon vet, det är du det.
Enter your email to reset your password

Enter new password.