Non-content marketing?!@wedon’tsellwhatweoffer

Du vet väl att du lever i en digitaltidsålder... Det vill säga att så mycket som möjligt skall komma till dig genom en skärm, eller på något sätt ha passerat en digital drivrutin på vägen mellanavsändare och dig som mottagare. Det spelar ingen roll om det handlar om kommersiella erbjudanden, skattedeklarationen eller kontaktannonsen du vill sätta ut i jakten på någon att dela framtiden med, det ska va’ digitalt, annars existerar det inte...


Det är just därför som Executive-report insisterar på att skicka din rapport som en pappersrapport till din fysiska brevlåda varje månad. Konstigt då den tar upp ämnen så som digitalisering och hur just sagda digitalisering är dagens paradigm. När det digitala är paradigm, så blir den tryckta rapporten ett välkommet paradigm-skifte en gång i månaden, och vi hoppas att det ger dig ett andrum där du får vara en fysisk människa för en stund. Håll den i handen och ta en kopp kaffe eller te. Visst är det skönt att känna riktiga saker i handen?! Faktum är att när pappersbranschen gjorde en undersökning så kom de fram till att när du läser en fysisk tidning så är du inte lika källkritisk, eller lägger ned lika mycket tanke på att faktagranska medan du läser. Det som finns ”på riktigt” har i våra grottmänniskohjärnor ett starkare existensberättigande och skall inte ifrågasättas.


I raderna här över så exponerades du för s.k. ”content marketing”, alltså att jag gav dig ett värde eller insikt som inte är direkt kopplat till ett köp, ungefär som ICA ger dig en ganska rolig film varannan vecka där vi följer Jerry och Sebastian m.fl. Jaha, är det reklam?Javisst, det är ”content marketing”, eller marknadsföring med innehåll som det skulle heta på svenska om vi inte lånat hela ordet från amerika…


ICA är såvitt jag vet de enda bolaget i Sverige som använder sig av s.k. Non-content marketing, d.v.s att ”content” ej är knutet till själva produkten som reklamen pushar för. Givetvis är butiksmiljön en del i ”content”-konceptet, men ändå så pass sekundärt så att det kan kallas för ”non-content”.


Här kommer min poäng

Du bjuder ju dina kunder på relevant och produktrelaterat content precis som alla branschkollegor. Men tänk om du kan bjuda dem på något mer, som samtidigt är något annat...


Har du en inredningsbutik så är det naturliga content’et’et (vet inte riktigt hur det engelska ordet ska böjs och uttryckas i bestämd form när det helt plötsligt blir svenskt) en kort intervju med en snickare som tipsar om hur du lägger parkett, medans ”non-content’et’et” skulle kunna vara ett reportage om en öl eller vinresa till Rapid Falls eller Napa Valley (öl/vin mekkan), som inte har någon som helst naturlig koppling till din inredningsverksamhet…


Non-contentsyftet är att skapa en vision om vad man har tid med när man fått färdigt allt det där som ”måste” fixas där hemma. Tänk om kunderna i framtiden kommer in i dina kanaler och letar efter öl/vin-tips… Då säljer sig sofforna och blomkrukorna av sig självt, och du har knutit dina kunder till dig på ett djupare och än mer bindande sätt.

Tänk dig din bästa vän som plötsligt byter ämne… Du hakar troligen på, och ni har knutit er ännu närmare varandra…


Did you notice your swedish collegaue smiling while reading this piece? Don’t hesitate to contact me at: johan.lennstrom@executivereport.se and I will send you the same article translated into english.

Enter your email to reset your password

Enter new password.