Vem äter julmat till påsk?

Jag tänkte börja lite pretentiöst och vilseledande präktigt.
Ord … Det mäktigaste som finns.
Vi hör det ofta i nyheterna, oavsett om det handlar om integration och språkets betydelse för att bli anställningsbar, eller varför inte politisk retorik, eller vad det senaste valet nu var en uppvisning i … Eller varför inte inom rättsväsendet, betydelsen av begreppet ”skyldig” är öppet för tolkning, och hur en tolkning presenteras och tas emot är helt och hållet upp till avsändarens förmåga att använda rätt ord vid rätt tillfälle. Vissa vill komplicera till det och kalla det ”retorik”, jag kallar det för att man är mer eller mindre bra på att packa in sitt budskap i något som uppfattas som en hövlig och trevlig ton, levererat vid ett passande tillfälle.
Nyckeln är att förpacka dina ord i ett paket omslutet i omslagspapper som heter ”inte farligt”, ”slappna av så lyssnar du bättre” eller ”det finns ingen risk med att öppna det här paketet utan att veta dess innehåll”.  Förpackningen är faktorer så som: tonläge, plats där orden levereras, åhörare samt tid på dygnet. Ett ords betydelse och genomslag kan skilja markant beroende på omständighet och omgivning. När du som ledare pratar så är varje ord lite viktigare än bara fikarumssnack, dina ord kan eventuellt vägas för eller emot dig beroende på hur du levererar dem. Därför är det viktigt att dina ”kommunikationspaket” anpassas efter vilken miljö de ska passa in i, precis som att mat heter olika beroende på årstid. Jul, påsk, midsommar buffé, du fattar… samma mat (ord), helt olika inramningar …
Levererar du dåliga nyheter till medarbetaren när andra är närvarande? Det kan då uppfattas som om nyheten inte är så dålig som den skulle ha uppfattats om du levererat den emellan fyra ögon, även fast den kanske är just så dålig. På så sätt sänker du inte medarbetaren totalt, men visar ändå att allt inte är glass och ballonger.
Levererar du bra nyheter till medarbetaren när andra är närvarande? Samma där, nyheten kan då uppfattas som något som du lite lättvindigt slänger ur dig utan att verkligen mena att den är så god som du vill göra gällande. Levererar du den emellan fyra ögon så blir eftertrycket så mycket större och bättre.
Tid på dygnet är också avgörande för hur du bör resonera när du levererar dina kommunikationspaket. Lek med tanken att du blir inkallad till samtal med en överordnad det första som händer på morgonen … Läskigt och extra tungt, dina tankar kretsar troligen med stor sannolikhet kring att din överordnade har malt den stundande frågan ända sedan eftermiddagsmötet igår, och nu jäv … ska det levereras en och annan åthutning. Visst hade det varit trevligare om träffen upplevts som spontant påkommen strax innan fikarasten … Hur samtalet sen utspelar sig spelar ingen större roll, chefens upplevda skrämmande skugga kommer att sätta sig i dig även om samtalet var trevligare än väntat.
I alla de här kommunikationssituationerna så är givetvis språket och självklart de enstaka ordvalen otroligt avgörande för helhetsintrycket. Det är just det som ligger som en lätt och trygg filt över det här numret utav Executive m-Report, orden … Artiklarna tar upp många väldigt intressanta ämnen där ordets användning kan förstärka betydelsen under läsningen och så småningom ditt ledarskap.
Enter your email to reset your password

Enter new password.